Späť na úvodnú stránku
 
  Úvod
  Ľudia
  Strana
  Vyhlásenia
  Dokumenty
  Prejavy
  V médiách
  Video
  Fotogaléria
  Zaujímavé odkazy
  Kontakt
 
Vyhľadávanie
 
Facebook
 
ANKETA
 
Ľudia
 
Predseda:  

Vladimír PALKO
, doc. RNDr., CSc. (1957) |  profil na facebooku | blog

vysokoškolský učiteľ, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, zakladajúci člen Konzervatívnych demokratov Slovenska.
 
V minulosti pôsobil ako minister vnútra, predseda Branno-bezpečnostného výboru a námestník riaditeľa Federálnej informačnej služby, neskôr Federálnej bezpečnostnej informačnej služby. Habilitoval ako docent matematiky a pôsobil ako vysokoškolský pedagóg. Pôsobil na Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied a Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej. 

Autor knihy Boj o moc a tajná služba (Prešov, 2004), Levy prichádzajú (Prešov, 2012), zakladateľ a predseda redakčnej rady revue Impulz Ženatý, otec troch detí.  

Zakladatelia:   

Rudolf BAUER
, RNDr., PhD. (1957) |  profil na facebooku | blog

starosta mestskej časti Košice-Západ, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a zakladajúci člen Konzervatívnych demokratov Slovenska.
 
V minulosti pôsobil ako primátor mesta Košice, bývalý župan košického vyššieho územného celku a vedúci slovenskej delegácie vo Výbore regiónov v Bruseli.

Absolvent prírodných vied na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, manažérskych kurzov na City University v Bratislave a University of Birmingham vo Veľkej Británii, momentálne dokončuje doktorandské štúdium na Technickej univerzite v Košiciach.
 
Ženatý, otec troch detí.
 
 
František MIKLOŠKO, RNDr. (1947)
 
bývalý dlhoročný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (od roku 1990), podpredseda Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, zakladajúci člen Konzervatívnych demokratov Slovenska.
 
V minulosti pôsobil ako predseda prvého slovenského parlamentu po Novembri '89, neskôr bol dvakrát kandidátom na úrad prezidenta SR. Pred rokom 1989 pôsobil v Slovenskej akadémii vied a pracoval ako robotník. Pôsobil ako aktívny člen antikomunistického hnutia, organizoval Sviečkovú demonštráciu v marci 1988 a rad ďalších disidentských aktivít v podzemnej Cirkvi. Absolvoval matematiku na Univerzite Komenského a doktorát prírodných vied obhájil na SAV. V prezidentských voľbách roku 2009 vznikla okolo jeho kandidatúry nezávislá iniciatíva Volím Fera!.
 
Je jedným z editorov dvojzväzkového diela Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989 (Prešov, 2001), za ktoré obdržal Cenu Dominika Tatarku za rok 2001, a autorom kníh Čas stretnutí (Bratislava, 1996) a Nebudete ich môcť rozvrátiť (Bratislava, 1991). Ženatý.
 
 
Pavol MINÁRIK, RNDr. (1957) |  profil na facebooku

bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá a zakladajúci člen Konzervatívnych demokratov Slovenska.
 
V minulosti pôsobil ako prvý námestník primátora hlavného mesta SR Bratislavy a zástupca starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka. Predtým pracoval ako projektant a analytik v Národnom centre pre informatiku. Vyštudoval matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
 
Ženatý, otec troch detí.